Rpg

Dispecer centru de alarmă

Dosar de înscriere/acte necesare :

 • Carte de identitate (copie xerox)
 • Diploma de studii – minim studii medii (copie xerox)
 • Certificat de naștere (copie xerox)
 • Cazier judiciar – cu specificație “dispecer centru de alarma” (in original)
 • Medicina muncii, fisa de aptitudini pentru ocupația “dispecer centru de alarmă” (în original)

Tip program – de formare

 • Durata curs – 72 ore
 • Planificare curs – 32 ore pregătire teoretică, 40 ore pregătire practică

Examenul de absolvire consta in:

 • Examen teoretic scris, tip grila.
 • Examen practic – bilet ales.
 • Valoare curs – _______ RON
Conținutul programei de pregătire este în strânsă corelație cu cerințele standardului ocupațional “Dispecer centru de alarma”, Programa-cadru pentru ocupația “Dispecer centru de alarma” avizată de Inspectoratul General al Politiei Romane – Direcția de Ordine Publica sub nr. 344.429/S3/TL/23.11.2012 și aprobată de către Autoritatea Națională pentru Calificări, precum și cele metodologice de elaborare a unei programe de pregătire, în formarea profesională a adulților.

Obiectivele cursului:

Dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor sarcini:
 1. să aplice normele de sănătate și securitate în muncă;
 2. să aplice normele de protecție a mediului;
 3. să mențină relații de muncă eficace;
 4. să verifice starea de funcționare a echipamentelor de monitorizare;
 5. să identifice situațiile în care sunt necesare intervențiile la obiectivul monitorizat;
 6. să coordoneze acțiunile echipajelor mobile;
 7. să întocmească raportul sinteză pentru tura încheiată.
Scroll to Top