Rpg

Agent de securitate

Dosar de înscriere/acte necesare :

  • Carte de identitate (copie xerox)
  • Certificat de naștere (copie xerox)
  • Diploma absolvire minim 10 clase (copie xerox)
  • Cazier judiciar – cu specificație “pentru curs agent de Securitate” (în original)
  • Medicina muncii, fisa de aptitudini pentru ocupația agent de Securitate (in original)

Tip program – calificare

  • Durata curs – 360 ore
  • Planificare curs – 60 ore pregătire teoretică, 300 ore pregătire practică
  • Formatori – Corpul didactic este alcătuit din formatori cu o vastă experiență educațională cu adulții.

Examenul de absolvire constă în:

  • Examen teoretic scris, tip grilă.
  • Examen practic – bilet ales.

Valoare curs – 700 RON

Competente dobândite

După promovarea examenului, cursantul va primi un Certificat de Calificare Profesională, recunoscut de către Ministerul Muncii si Solidarității Sociale și Ministerul Educației. În baza Certificatului dobândit, IPJ (Serviciul de ordine publica) va elibera cursantului Atestatul Profesional.
Scroll to Top